Sådan kan en 4-dages arbejdsuge løse mange forskellige problemer

Mon en 4-dages arbejdsuge både kan løse problematikker med arbejdsulykker og ligestilling?

Den hollandske forfatter og historiker Rutger Bregman satte om nogen en 4-dages arbejdsuge på dagsordenen under World Economic Forums årsmøde i Davos i 2019. Sammen med andre førende eksperter opfordrede han til netop at indføre en 4-dages arbejdsuge, da han mener, at det er svaret på en række af de strukturelle udfordringer, som verden står over for i de kommende år. Det er ifølge Bregman ikke tilfældigt, at nogle af verdens mest velhavende lande også er de lande, der har barberet mest tid af deres arbejdsdage.

Han mener, at en generel nedsættelse af arbejdstiden faktisk kan hjælpe os med at løse en bred vifte af problematikker – f.eks. både reducering af de mange arbejdsulykker samt ligestilling.

Kortere arbejdstid leder til færre fejl og ulykker

Lange arbejdsdage fører til flere fejl, og dermed kan kortere arbejdsdage reducere antallet af ulykker. Overarbejde kan – så at sige – være dødbringende. Trætte kirurger begår fx flere fejl, og soldater får sværere ved at ramme deres mål præcist, jo flere timer de har været i gang. Bregman mener sågar at vide, at det var en træt chef, der i 1986 udløste Tjernobyl-ulykken i Ukraine. Dette har jeg ikke kunnet få bekræftet, men det står dog klart, at trætte medarbejdere på overarbejde ofte har spillet fatale roller i forbindelse med katastrofer. Det er – igen ifølge Bregman – for eksempel ikke tilfældigt, at den finansielle sektor, der udløste den største katastrofe i det sidste årti, så absolut er en sektor præget af massivt overarbejde.

Mere ligestilling med kortere arbejdstid?

Vil kortere arbejdstid også hjælpe på ligestillingen mellem mænd og kvinder? Lande med kortere arbejdstid ligger konsekvent øverst på alle ligestillingsranglister. Traditionelt er det ofte kvinderne, der har stået for at passe børnene, men med en kortere arbejdstid kan både mænd og kvinder få mulighed for at være mere sammen med deres børn. Og det er ikke længere en naturlov, at kvinderne skal bære det tungeste læs på hjemmefronten, fordi de enten er hjemmegående, mens manden arbejder solen sort, eller fordi de arbejder på deltid, mens manden tjener de fleste penge. Med lavere arbejdstid kan fædrene i højere grad få mulighed for at tage barsel og forældreorlov og i det hele taget spille en større rolle i deres børns liv, end de kan, hvis de er på arbejde i størstedelen af deres vågne timer.

Jo jo, en 4-dages arbejdsuge kan være godt for mange ting. Der er ingen grund til at vente.